اسامی برندگان کنگره ساخت بیمارستان سازی سالن همایش های رازی طی قرعه کشی صورت گرفته توسط مدیر عامل شرکت پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب به شرح ذیل اعلام گردید و ایشان برای کلیه حاضرین در این سمینار آرزوی موفقیت و پیشرفت روز افزون نمودند:

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام مرکز درمانی
1 آقای مهندس علی دانائی تجهیزات پزشکی بیمارستان لقمان
2 آقای مهندس علی میرزاتقی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
3 آقای مهندس رفیعیان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4 خانم مهندس زهرا نادریان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
5 آقای مهندس محمد نوری  تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
6 آقای مهندس ساکی  تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
7 آقای مهندس باغستانی  تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
8 آقای مهندس کیانی

تجهیزات پزشکی بیمارستان امام خمینی تهران

 

* هدایای برندگان فوق طی هماهنگی های لازم ارسال خواهد شد.